Εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης με σύστημα Α.Π.Ε. στο ξενοδοχείο LEVANTA HOTEL Μεγάλο Χωριό, Καρπενήσι

Περιγραφή Ανάληψης Έργου:

Ανακαίνιση Μηχανολογικών Υποδομών. Εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης με Α/Θ και monitoring λειτουργίας.