Συνάντηση με τον Γερμανό Υφυπουργό Παιδείας και Έρευνας Thomas Rachel

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου 2018 στα γραφεία της εταιρείας μας τον  με τον Γερμανό Υφυπουργό Παιδείας και Έρευνας Thomas Rachel στo πλαίσιo του έργου #GRÆDUCATION με θέμα την Έλλειψη Εξειδικευμένου Προσωπικού, τις προκλήσεις για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και τους τρόπους που η Ελληνική και Γερμανική Κυβέρνηση μπορούν να υποστηρίξουν το Ελληνικό Επιχειρείν!
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες για την επίσκεψη τους και την εποικοδομητική συζήτηση που διεξήχθη.