Συνεργασία ICON και GRAEDUCATION για την διαχείριση της καινοτομίας και της ανάπτυξης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Σημαντικό πυλώνα του έργου #GRÆDUCATION αποτελεί, η συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις για την διαχείριση της καινοτομίας και της ανάπτυξης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 

Στην #ICONGROUP, το έργο #GRÆDUCATION έχει βρει έναν ενεργό και δημιουργικό εταίρο, όσον αφορά την εφαρμογή νέων ιδεών.

Η εταιρεία #ICONGROUP, υποστηρίζει όλες τις δραστηριότητες του έργου #GRÆDUCATION, ενώ σε συνεργασία με το Εκπαιδευτικό Κέντρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου του Μίνστερ, υλοποιεί πιλοτικές εκπαιδεύσεις για την ανάπτυξη νέων προσόντων στον τομέα της βιώσιμης τεχνολογίας ψύξης και κλιματισμού.
Περισσότερες πληροφορίες www.graeducation.org/el/home και #FIAPeV