Συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων Ibis Style Athens Routes

Περιγραφή Ανάληψης Έργου:

Ετήσια συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων του ξενοδοχείου μέσω κάλυψης με καθημερινή βάρδια τεχνικού.