Σύγχρονοι λέβητες για οικονομία

Σύμφωνα με τις Οδηγίες 2009/125/ΕΚ για τον “Οικολογικό Σχεδιασμό” «Ecodesign»,την Οδηγία 2010/30/ΕΕ για την “Ενεργειακή Σήμανση” και τους Κανονισμούς ΕΕ 811, 812,813, 814/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,καθορίστηκε ο Οικολογικός Σχεδιασμός και η Ενεργειακή Σήμανση των προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια. Αυτό πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε όλη την Ε.Ε. και εφαρμόζεται από την 1/08/2015 με την αντικατάσταση των ενσωματωμένων κυκλοφορητών των συσκευών από τους αντίστοιχους κυκλοφορητές υψηλής ενεργειακής απόδοσης και από τις 26/09/2015 εφαρμόζεται για τα προϊόντα θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού. 

Η βασική αιτία για την εφαρμογή της Οδηγίας ErP «Energy Related Products», είναι η κλιματική αλλαγή και η ανάγκη για τη μείωση των εκπομπών CO2 αλλά και άλλων αερίων, υπεύθυνων για την κλιματική αλλαγή. Με την εφαρμογή του Πρωτοκόλλου του Κιότο, τέθηκαν συγκεκριμένοι στόχοι για τη μείωση των εκπομπών CO2, την προώθηση των Α.Π.Ε. και την εξοικονόμηση ενέργειας. Μόλις δύο μήνες αργότερα, οι 27 αρχηγοί των κρατών και κυβερνήσεων δεσμεύτηκαν για τους στόχους αυτούς, γνωστοί ως στόχοι 20-20-20. Ο βασικός σκοπός της Οδηγίας, είναι να κάνει απλούστερη την επιλογή του πιο ενεργειακά αποδοτικού προϊόντος, έτσι ώστε οι εκπομπές CO2 να μειώνονται και το κόστος της ενέργειας να ελαττώνεται.(Διαβάστε όλο το άρθρο)