Αυτόματος πιλότος και στη ζέστη

συστήματα αυτόματης θέρμανσης

Συστήματα αυτονομίας που εξασφαλίζουν την σωστή και οικονομική θέρμανση, χωρίς περιττές σπατάλες. Είναι γνωστό ότι ένα μεγάλο τμήμα της κατανάλωσης ενέργειας των κτιρίων αφορά την κάλυψη των αναγκών σε θέρμανση και κλιματισμό. Βέβαια, η κατανάλωση αυτή εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η κατασκευή, οι κλιματολογικές συνθήκες, τα χρησιμοποιούμενα συστήματα, η χρονική διάρκεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων και άλλοι. Όμως υπάρχουν τρόποι να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση.

Αυτοματισμός συστημάτων

Οι αυτοματισμοί για τον έλεγχο συστημάτων μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε κάθε τύπο κεντρικής θέρμανσης, προκειμένου να βελτιώσουν την αποδοτικότητά του και να μειώσουν το ενεργειακό κόστος. Πρόκειται για απλές και οικονομικές λύσεις που μπορούν να μειώσουν σημαντικά το κόστος, ελέγχοντας την απόδοση της θέρμανσης και μειώνοντας τη σπατάλη ενέργειας. Παρακάτω θα παρουσιάσουμε τρεις τέτοιους αυτοματισμούς: την αντιστάθμιση, το θερμοστάτη χώρου και τον θερμιδομετρητή (Διαβάστε όλο το άρθρο)