Σύγχρονοι λέβητες για οικονομία

Σύμφωνα με τις Οδηγίες 2009/125/ΕΚ για τον “Οικολογικό Σχεδιασμό” «Ecodesign»,την Οδηγία 2010/30/ΕΕ για την “Ενεργειακή Σήμανση” και τους Κανονισμούς ΕΕ 811, 812,813, 814/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,καθορίστηκε ο Οικολογικός Σχεδιασμός και η Ενεργειακή Σήμανση των προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια. Αυτό πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε όλη την Ε.Ε. και εφαρμόζεται από την 1/08/2015 με την αντικατάσταση των ενσωματωμένων κυκλοφορητών των συσκευών από τους αντίστοιχους κυκλοφορητές υψηλής ενεργειακής απόδοσης και από τις 26/09/2015 εφαρμόζεται για τα προϊόντα θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού. 

Continue reading “Σύγχρονοι λέβητες για οικονομία”

αειφόρα κτίρια

Εξοικονόμηση – Αειφόρα κτίρια

Είναι στην φύση μας, να επιζητούμε τη διαρκή επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον  να πηγαίνουμε βόλτα με το ποδήλατό μας, να οργανώνουμε εξορμήσεις, είτε ακόμα να ψάχνουμε αφορμή για μια περιήγηση ή ένα περίπατο. Πολλές φορές αναπολούμε την ευχάριστη αίσθηση που μας δίνει το περιβάλλον στην εξοχή, ο φρέσκος αέρας! Έχουμε την τάση να επιθυμούμε να βρισκόμαστε εκτός των κλειστών χώρων γιατί τα κτίρια στην πλειοψηφία τους, δεν κατασκευάστηκαν ώστε να καλύπτουν τις βασικές ανάγκες μας και κυρίως δεν είχαν ως βασικό κριτήριο τις έννοιες Υγεία και Ευεξία.

Continue reading “Εξοικονόμηση – Αειφόρα κτίρια”

DGNB

Παρουσίαση Συστήματος Αξιολόγησης DGNB

Εισαγωγή 

Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στο σύστημα που αναπτύχθηκε και διευθύνεται από το Γερμανικό Συμβούλιο Αειφόρου κτιρίου, DGNB, για την πιστοποίηση των Αειφόρων κτιρίων και αστικών περιοχών και καθορίζει την προσέγγιση του συστήματος DGNB στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος για την αειφόρο ανάπτυξη κατασκευών. Αυτό το άρθρο είναι μια εισαγωγή στο σύστημα πιστοποίησης DGNB, το οποίο στοχεύει να υποστηρίξει σχεδιαστές και κατασκευαστικές εταιρείες να υλοποιήσουν Αειφόρες εφαρμογές σε κτίρια και κατασκευές αστικών περιοχών, καθώς και να διατηρήσουν και βελτιώσουν τα υφιστάμενα βιώσιμα κτίρια. Ένα βασικό ζήτημα, το οποίο θα εκπονηθεί σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια, αφορά τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα DGNB πηγαίνει πέρα από ένα συμβατικά «πράσινο» κτίριο, π.χ. οι περιβαλλοντικοί ρύποι και η υπεύθυνη προμήθεια κατασκευαστικών υλικών, και διευκολύνει την αξιολόγηση, η οποία αντικατοπτρίζει τους στόχους της κοινωνίας για κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα και λαμβάνοντας υπ όψιν την απόδοση του κύκλου ζωής του κτιρίου και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Continue reading “Παρουσίαση Συστήματος Αξιολόγησης DGNB”

αειφόρα κτίρια

Η «οικονομική ζωή» των αειφόρων κτιρίων

H πραγματική δοκιμασία των αειφόρων κτιρίων έγκειται στο πόσο καλά αποδίδει κατά τη διάρκεια της ζωής του κτιρίου ο σχεδιασμός που έχει πραγματοποιηθεί. Όπως αναφέραμε και στα προηγούμενα άρθρα, κάθε πρόσθετο κόστος κεφαλαίου για πράσινα κτίρια, καθώς και τυχόν αυξήσεις στην αξία της αγοράς ή στα ασφάλιστρα ενοικίασης, οφείλονται στην πραγματοποίηση των παροχών πληρότητας που σχετίζονται σε δύο βασικούς τομείς:

  1. στη μείωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης και
  2. στην παραγωγικότητα και τα οφέλη για την υγεία.

Σε αυτό το άρθρο θα διερευνήσουμε την εξοικονόμηση που μπορεί να επιτευχθεί με αειφόρα κτίρια από την άποψη των λειτουργικών δαπανών.

Continue reading “Η «οικονομική ζωή» των αειφόρων κτιρίων”

αειφόρα κτίρια

Πόσο κοστίζει τελικά η Αειφορία;

Στο προηγούμενο άρθρο μας για την αειφορία των κτιρίων, αναπτύξαμε κυρίως τα σημαντικά οφέλη που έχει μια αειφόρα κατασκευή στον τομέα της υγείας και ευεξίας σύμφωνα με μετρήσεις και εμπεριστατωμένες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους ενοίκους κτιρίων. Παρουσιάσαμε τι είναι η Υγεία και Ευεξία στα κτίρια και τα οφέλη αυτής. Τι άλλα οφέλη μπορεί όμως να έχουν αυτές οι πρακτικές από πλευράς επενδυτών; Τελικά, ποιο είναι το επιπλέον κόστος για μια αειφόρα κατασκευή;

Continue reading “Πόσο κοστίζει τελικά η Αειφορία;”

φυσικό αέριο

Το απόλυτο Case Study του αερίου

Διανύοντας την χειμερινή περίοδο η πτώση της θερμοκρασίας είναι πλέον αισθητή και η διαδικασία αναζήτησης του βέλτιστου τρόπου θέρμανσης είναι σε εξέλιξη από τους ενδιαφερόμενους καταναλωτές. Πλέον, λύσεις αναζητούνται για καύσιμα εκτός του πετρελαίου θέρμανσης , που αν και σημειώθηκε μικρή μείωση του ΕΦΚ, η τελική τιμή διάθεσης παραμένει υψηλή. Το φυσικό αέριο και φέτος πρωταγωνιστεί στις προτιμήσεις των καταναλωτών και ιδιαίτερα με το πρόγραμμα επιδότησης εσωτερικής εγκατάστασης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ 2007-2013, η διάρκεια της δράσης του οποίου θα είναι έως τις 30 Απριλίου 2015.

Continue reading “Το απόλυτο Case Study του αερίου”