Η «οικονομική ζωή» των αειφόρων κτιρίων

αειφόρα κτίρια

H πραγματική δοκιμασία των αειφόρων κτιρίων έγκειται στο πόσο καλά αποδίδει κατά τη διάρκεια της ζωής του κτιρίου ο σχεδιασμός που έχει πραγματοποιηθεί. Όπως αναφέραμε και στα προηγούμενα άρθρα, κάθε πρόσθετο κόστος κεφαλαίου για πράσινα κτίρια, καθώς και τυχόν αυξήσεις στην αξία της αγοράς ή στα ασφάλιστρα ενοικίασης, οφείλονται στην πραγματοποίηση των παροχών πληρότητας που σχετίζονται σε δύο βασικούς τομείς:

  1. στη μείωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης και
  2. στην παραγωγικότητα και τα οφέλη για την υγεία.

Σε αυτό το άρθρο θα διερευνήσουμε την εξοικονόμηση που μπορεί να επιτευχθεί με αειφόρα κτίρια από την άποψη των λειτουργικών δαπανών.

Τα κύρια οφέλη που σχετίζονται άμεσα με το σχεδιασμό των αειφόρων κτιρίων περιλαμβάνουν την μείωση του κόστους της ενέργειας από παράγοντες όπως θέρμανση, ψύξη, φωτισμός, αερισμός και μειωμένη κατανάλωση νερού. Άλλα οφέλη, όπως η μείωση του λειτουργικού κόστους και των απαιτήσεων συντήρησης, απαιτούν αποτελεσματικές διαδικασίες διαχείρισης που θα τεθούν σε ισχύ πριν την χρήση του κτιρίου, προκειμένου να αποκομίσουν τα μέγιστα οφέλη της βιωσιμότητας του κτιρίου.(Διαβάστε όλο το άρθρο)