Εργασίες Συντήρησης στο Πανεπιστήμιο Πατρών

Περιγραφή Ανάληψης Έργου: Συντήρηση, Αποκατάσταση Βλαβών & Λειτουργία H/M Εγκαταστάσεων Πανεπιστημίου Πατρών – διάρκειας 2 ετών.
Συνολικός Προϋπολογισμός: 370.388€