Πόσο κοστίζει τελικά η Αειφορία;

αειφόρα κτίρια

Στο προηγούμενο άρθρο μας για την αειφορία των κτιρίων, αναπτύξαμε κυρίως τα σημαντικά οφέλη που έχει μια αειφόρα κατασκευή στον τομέα της υγείας και ευεξίας σύμφωνα με μετρήσεις και εμπεριστατωμένες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους ενοίκους κτιρίων. Παρουσιάσαμε τι είναι η Υγεία και Ευεξία στα κτίρια και τα οφέλη αυτής. Τι άλλα οφέλη μπορεί όμως να έχουν αυτές οι πρακτικές από πλευράς επενδυτών; Τελικά, ποιο είναι το επιπλέον κόστος για μια αειφόρα κατασκευή;

Τελευταία έκθεση στο αντικείμενο αυτό, επιβεβαιώνει ότι όταν υπάρχει μια διαδικασία ανάπτυξης που ενσωματώνει περιβαλλοντικές στρατηγικές με ένα ορθολογικό πρόγραμμα διαχείρισης από την αρχή του κύκλου ζωής του κτιρίου, τα οφέλη στην εξοικονόμης ενέργειας, νερού, πολύτιμων πόρων αλλά και χρημάτων είναι μεγάλα.

Τα «πράσινα» κτίρια, δεν χρειάζεται απαραιτήτως να κοστίζουν περισσότερο, ιδιαίτερα όταν οι στρατηγικές του κόστους, η διαχείριση και οι περιβαλλοντικές στρατηγικές ενσωματώνονται για την ανάπτυξη του κτιρίου από την αρχική φάση σχεδιασμού του.(Διαβάστε όλο το άρθρο)