Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

Ως επιχείρηση αποτελούμε μια οντότητα, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το κοινωνικό σύνολο μέσα στο ποίο δραστηριοποιείται, επηρεάζοντας και επηρεαζόμενη από τα δεδομένα της εποχής και του περιβάλλοντος δράσης της. Οφείλουμε επομένως να αναγνωρίζουμε την ευθύνη που μας αναλογεί, απέναντι στην κοινωνία και το περιβάλλον. Βασική αρχή λειτουργίας και θεμελιώδη αξία της icon Group αποτελεί η αειφόρος ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας.

Έχοντας ως γνώμονα και υιοθετώντας τις βασικές αρχές της Αειφορίας  αναπτύξαμε μια εταιρική κουλτούρα με κύρια πρόθεση την λειτουργία της εταιρείας με υπευθυνότητα σε όλους τους τομείς που αποτελούν σημαντικούς άξονες αειφόρου ανάπτυξης όπως οι εργαζόμενοι, το περιβάλλον, η κοινωνία, η τοπική αγορά. Με σεβασμό στις αρχές και τις αξίες που χαρακτηρίζουν τον πολιτισμό μας. Με σεβασμό προς τον άνθρωπο, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και την παροχή ίσων ευκαιριών, το σεβασμό στο περιβάλλον που κληρονομήσαμε και την βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και της ποιότητας ζωής όλων μας.

 • Με ανθρωποκεντρικές αξίες

  Απόλυτος σεβασμός των εργασιακών δικαιωμάτων.
  Πρόνοια για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων.
  Διαρκή, ποιοτική και χωρίς διακρίσεις εκπαίδευση εργαζομένων.
  Ανοιχτή και ειλικρινή επικοινωνία στο εσωτερικό της επιχείρησης.
  Ίσες ευκαιρίες και δικαιώματα.
  Συνεχείς βελτιώσεις των εργασιακών συνθηκών.
  Συνεχείς βελτιώσεις του εργασιακού περιβάλλοντος.
  Ένταξη συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία ΕΛΟΤ 1801:2008 / OHSAS 18001:2007.

 • Με σεβασμό στην αγορά

  Ανάπτυξη Υπεύθυνων Υπηρεσιών.
  Υποστήριξη Τοπικών Προμηθευτών.
  Ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών και των διαθέσιμων προϊόντων.
  Ηθικές και δίκαιές τιμολογιακές πολιτικές.
  Συνεχής και δωρεάν υποστήριξη μετά την πώληση.
  Με γνώμονα την δίκαιη επίλυση τυχόν προβλημάτων με προμηθευτές και πελάτες.
  Καταγραφή των παραπόνων και των υποδείξεων βελτίωσης.
  Διερεύνηση απόψεων πελατών και συνεργατών.
  Μακροχρόνιες συνεργασίες προμηθευτών που μας παρέχουν την δυνατότητα εκπτώσεων που μετακυλούμε στους πελάτες μας.
  Παροχή 10ετής εγγύησης στις παρεχόμενες υπηρεσίες μας.
  24ωρη εξυπηρέτηση πελατών.
  Κανόνες δεοντολογίας και σεβασμού των δικαιωμάτων του καταναλωτή.

 • Με κοινωνικές ευαισθητοποιήσεις και αξίες

  Θεμιτός ανταγωνισμός και διαφάνεια συναλλαγών.
  Υποστήριξη κοινωνικών ομάδων που βρίσκονται σε ανάγκη.
  Πλάνο υποστήριξης δράσεων τοπική κοινωνία.
  Δωρεές, υποστήριξη και εθελοντισμό σε σχολεία, ιδρύματα, κ.λ.π.
  Σεβασμό στους νόμους, στα ανθρώπινα δικαιώματα, στα συμφέροντα των ενδιαφερόμενων μερών, στους διεθνείς κανόνες συμπεριφοράς.
  Παροχή θέσεων εργασίας.
  Πλήρη εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεων ως προς το δημόσιο.

 • Με περιβαλλοντολογικές ευαισθησίες και εφαρμογές

  Ένταξη συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά και διεθνή πρότυπα ISO 14001.
  Eφαρμογή δεικτών μέτρησης για εντοπισμό επιπτώσεων της παραγωγικής διαδικασία στο περιβάλλον.
  Προαγωγή της ανακύκλωσης στους χώρους εργασίας.
  Τοποθέτηση ειδικών κάδων συγκέντρωσης χαρτιού, μπαταριών, αλουμινίου μελανοδοχείων, κλπ.
  Προώθηση των μη ανακυκλώσιμων αποβλήτων σε εξουσιοδοτημένους φορείς.
  Έλεγχο καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας και ενέργειες για μείωση της.
  Αλλαγή των ενεργοβόρου εξοπλισμού σε χαμηλής κατανάλωσης.
  Μετατροπή του υγρού καυσίμου σε υγραέριο στο στόλο των οχημάτων.
  Μέτρηση του ενεργειακού αποτυπώματος.
  Βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος.
  Ορθολογική χρήση φυσικών πόρων.

Υπεύθυνα Μαζί..

Με την δική σας εμπιστοσύνη, τιμήσατε τις αξίες και το έργο μας εδώ και 40 χρόνια που δραστηριοποιόμαστε στο χώρο των Εγκαταστάσεων, Συντηρήσεων και Μελετών.  Συναισθανόμαστε συνεπώς επιτακτικό το καθήκον να ανταποδώσουμε αυτή την εμπιστοσύνη έμπρακτα πέρα από κάθε άλλη δέσμευση μας ως προς την ανάπτυξη ποιοτικών και καινοτόμων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας και τεχνογνωσίας.

Από την αφετηρία αυτή και με την ευθύνη που φέρουμε απέναντι στους συνανθρώπους μας, στη φύση, και κυρίως στις επόμενες γενιές αναπτύξαμε τις εξής δυναμικές πρωτοβουλίες:

Ως Ιδρυτικό Μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου Αειφόρου Δόμησης, αναγνωρισμένο μέλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου, αισθανόμαστε έντονα την ευθύνη να ξεπερνάμε τα στενά όρια των Κατευθυντήριων Οδηγιών και στόχος μας είναι να θέτουμε πρότυπα σε τομείς όπως:

 • Διαχείριση λυμάτων και αποβλήτων.
 • Ανακύκλωση υλικών συσκευασίας και γραφικής ύλης.
 • Περιορισμός εκπομπών ρύπων από τα οχήματα και την παραγωγική υποδομή της εταιρείας.
 • Πλήρης απομάκρυνση όλων των οργανικών διαλυτών από τις παραγωγικές διεργασίες σκοπεύοντας στην απόλυτη διασφάλιση της ποιότητας στις εργασιακές συνθήκες και άμεση προστασία του περιβάλλοντος από την επιβάρυνση των υπολειμμάτων τους.
 • Ορθολογική χρήση ενέργειας.
 • Βιοκλιματικός προσανατολισμός των εγκαταστάσεων- με απώτερο στόχο 100%  «πράσινα κτήρια» για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών στέγασης.

Θέλοντας να εξαλείψουμε την κοινωνική ανισότητα και την διάκριση με βάση την εθνικότητα, το φύλο και την οικονομική κατάσταση, συμμετέχουμε σε εθελοντικές ενέργειες προσφέροντας αφιλόκερδος τις υπηρεσίες μας σε ΜΚΟ και Κρατικούς Φορείς.

Από το 2009 η Icon Group συνδράμει εθελοντικά και καλύπτει την ανάγκη της συντήρησης των εγκαταστάσεων της ΜΚΟ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» στην περιοχή της Αττικής. Προσφέρουμε χωρίς χρέωση, αλλά με την ίδια ποιότητα τις υπηρεσίες για τις οποίες αναδεικνυόμαστε. Τεχνική Υποστήριξη και συντήρηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε 16 σπίτια.

Από το 2015, η Icon Group συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού SBC Greece Ελληνικό Συμβούλιο Αειφόρου Ανάπτυξης σε δράσεις που προάγουν την αειφορία στις κατασκευές. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Icon Group Δημήτρης Μαναγούδης εκτελεί χρέη  Executive Director of BoD του SBC Greece.

Το 2014 η Icon Group αντιλαμβανόμενη τα προβλήματα της Ελληνικής Κοινωνίας στα θέματα παιδείας και συγκεκριμένα τις κακές συνθήκες υγιεινής στα σχολικά συγκροτήματα αποφάσισε να προσφέρει Εθελοντικά Υπηρεσίες  Μηχανολογικής και Αρχιτεκτονικής Μελέτης στο 15ο Δημοτικό Σχολείο Νικαίας για την ανακατασκευή των παιδικών WC και του WC  των νηπιαγωγών καθώς και την δημιουργία χώρων αποθήκευσης. Η μελέτη αυτή παραδόθηκε ολοκληρωμένη στην υπηρεσία της Σχολικής Επιτροπής.

Από το 2016 συμμετέχουμε μέσο του World Society of Sustainable Energy Technologies σε δράσεις Ευρωπαϊκών φορέων για την αξιοποίηση και έρευνα νέων τεχνολογιών με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εκπομπών ρύπων παγκοσμίως.

Η δύναμη  μας είναι οι άνθρωποι μας.  Μια αμοιβαία σχέση αγάπης και εμπιστοσύνης. Μια αμφίδρομη σχέση έμπνευσης και δημιουργικότητας.

Έχοντας πάντα ως βασική αρχή την ανάπτυξη και την εξέλιξη των παρεχόμενων υπηρεσιών, γνωρίζοντας ότι αυτές προέρχονται απ το ανθρώπινο δυναμικό της, φροντίζουμε την συνεχή και ποιοτική εκπαίδευση των ανθρώπων μας.

Κατά την διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών έχουν πραγματοποιηθεί πληθώρα εκπαιδεύσεις σε όλους τους εργαζόμενους.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ομαδικά Σεμινάρια / Εκπαιδεύσεις Εργαζομένων:

 1. Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις
 2. Μέτρα Ατομικής Προστασίας
 3. Τεχνολογίες σε Αυτόνομα Γεωθερμικά Θερμοκήπια

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Ατομικά Σεμινάρια / Εκπαιδεύσεις / Πιστοποιήσεις

 1. Ενεργειακών Διαχειριστών EUREM
 2. Project Manager for Sustainable Development PM4SD
 3. Εκπαίδευση και πιστοποίηση στην θερμογραφική επιθεώρηση εγκαταστάσεων
 4. Φθοριούχα Αέρια του θερμοκηπίου
 5. Ηλεκτρολογία – Αυτοματισμός Αυτοκινήτου
 6. Ενεργειακός Επιθεωρητής
 7. Energy in Buildings
 8. Τεχνικός Ψυκτικών Εγκαταστάσεων
 9. International Training DGNG Consultant
 10. LEED 201: Core Concepts & Strategies
 11. Mastering Negotiations – Διαπραγματεύσεις Ανωτέρου Επιπέδου
 12. Sunny Boy Sunny Mini central Sunny Design & Communication products.
 13. Διοίκηση – Διαχείριση Έργων
 14. Microsoft Project Manager Software
 15. Σχεδιασμος συστηματων ηλιακής θέρμανσης και ηλιακού κλιματισμού
 16. ΦΙΛΤΡΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ-ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
 17. PASSIVE HOUSE BASICS
 18. Ο Ρόλος και οι Δεξιότητες της Γραμματέας Διοίκησης
 19. Κατάρτιση Εργαζομένων στην Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα
 20. Το επάγγελμα του Λογιστή & οι ομάδες λογαριασμών του ΕΓΛΣ
 21. Πιστοποίηση Τεχνικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων
 22. Ο+Μ 251 FOR LEED V4 UNDERSTANDING
 23. Αειφόρος δόμηση και κατασκευές στην Ελλάδα
 24. Καυστήρες πετρελαίου και φυσικού αερίου
 25. Τεχνικά εκπαιδευτικά σεμινάρια θέρμανσης/κλιματισμου/λυμάτων
 26. Εκπαίδευση στη λειτουργία και συντήρηση επιτοίχιων λεβητων
 27. THE POWER TO BRING YOUR IDEAS TO LIFE
 28. AUTOCAD 2013 2D ESSENTIANLS
 29. ONE DAY DREEAM AWARENESS COURSE
 30. Πιστοποίηση για την εξυπηρέτηση εξοπλισμού που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου
Αειφόρος Ανάπτυξη

Ως Ιδρυτικό Μέλος του Ελληνικού Συμβουλίου Αειφόρου Δόμησης, αναγνωρισμένο μέλος του Παγκόσμιου Συμβουλίου, αισθανόμαστε έντονα την ευθύνη να ξεπερνάμε τα στενά όρια των Κατευθυντήριων Οδηγιών και στόχος μας είναι να θέτουμε πρότυπα σε τομείς όπως:

 • Διαχείριση λυμάτων και αποβλήτων.
 • Ανακύκλωση υλικών συσκευασίας και γραφικής ύλης.
 • Περιορισμός εκπομπών ρύπων από τα οχήματα και την παραγωγική υποδομή της εταιρείας.
 • Πλήρης απομάκρυνση όλων των οργανικών διαλυτών από τις παραγωγικές διεργασίες σκοπεύοντας στην απόλυτη διασφάλιση της ποιότητας στις εργασιακές συνθήκες και άμεση προστασία του περιβάλλοντος από την επιβάρυνση των υπολειμμάτων τους.
 • Ορθολογική χρήση ενέργειας.
 • Βιοκλιματικός προσανατολισμός των εγκαταστάσεων- με απώτερο στόχο 100%  «πράσινα κτήρια» για την κάλυψη των μελλοντικών αναγκών στέγασης.
Αλληλεγγύη & Εθελοντισμός

Θέλοντας να εξαλείψουμε την κοινωνική ανισότητα και την διάκριση με βάση την εθνικότητα, το φύλο και την οικονομική κατάσταση, συμμετέχουμε σε εθελοντικές ενέργειες προσφέροντας αφιλόκερδος τις υπηρεσίες μας σε ΜΚΟ και Κρατικούς Φορείς.

Από το 2009 η Icon Group συνδράμει εθελοντικά και καλύπτει την ανάγκη της συντήρησης των εγκαταστάσεων της ΜΚΟ «ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» στην περιοχή της Αττικής. Προσφέρουμε χωρίς χρέωση, αλλά με την ίδια ποιότητα τις υπηρεσίες για τις οποίες αναδεικνυόμαστε. Τεχνική Υποστήριξη και συντήρηση των μηχανολογικών εγκαταστάσεων σε 16 σπίτια.

Από το 2015, η Icon Group συμμετέχει ως ιδρυτικό μέλος του μη κερδοσκοπικού οργανισμού SBC Greece Ελληνικό Συμβούλιο Αειφόρου Ανάπτυξης σε δράσεις που προάγουν την αειφορία στις κατασκευές. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Icon Group Δημήτρης Μαναγούδης εκτελεί χρέη  Executive Director of BoD του SBC Greece.

Το 2014 η Icon Group αντιλαμβανόμενη τα προβλήματα της Ελληνικής Κοινωνίας στα θέματα παιδείας και συγκεκριμένα τις κακές συνθήκες υγιεινής στα σχολικά συγκροτήματα αποφάσισε να προσφέρει Εθελοντικά Υπηρεσίες  Μηχανολογικής και Αρχιτεκτονικής Μελέτης στο 15ο Δημοτικό Σχολείο Νικαίας για την ανακατασκευή των παιδικών WC και του WC  των νηπιαγωγών καθώς και την δημιουργία χώρων αποθήκευσης. Η μελέτη αυτή παραδόθηκε ολοκληρωμένη στην υπηρεσία της Σχολικής Επιτροπής.

Από το 2016 συμμετέχουμε μέσο του World Society of Sustainable Energy Technologies σε δράσεις Ευρωπαϊκών φορέων για την αξιοποίηση και έρευνα νέων τεχνολογιών με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εκπομπών ρύπων παγκοσμίως.

Ανθρωποκεντρική Επιχείρηση

Η δύναμη  μας είναι οι άνθρωποι μας.  Μια αμοιβαία σχέση αγάπης και εμπιστοσύνης. Μια αμφίδρομη σχέση έμπνευσης και δημιουργικότητας.

Έχοντας πάντα ως βασική αρχή την ανάπτυξη και την εξέλιξη των παρεχόμενων υπηρεσιών, γνωρίζοντας ότι αυτές προέρχονται απ το ανθρώπινο δυναμικό της, φροντίζουμε την συνεχή και ποιοτική εκπαίδευση των ανθρώπων μας.

Κατά την διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών έχουν πραγματοποιηθεί πληθώρα εκπαιδεύσεις σε όλους τους εργαζόμενους.

ΟΜΑΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ομαδικά Σεμινάρια / Εκπαιδεύσεις Εργαζομένων:

 1. Αποτελεσματικές Διαπραγματεύσεις
 2. Μέτρα Ατομικής Προστασίας
 3. Τεχνολογίες σε Αυτόνομα Γεωθερμικά Θερμοκήπια

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΑΤΟΜΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Ατομικά Σεμινάρια / Εκπαιδεύσεις / Πιστοποιήσεις

 1. Ενεργειακών Διαχειριστών EUREM
 2. Project Manager for Sustainable Development PM4SD
 3. Εκπαίδευση και πιστοποίηση στην θερμογραφική επιθεώρηση εγκαταστάσεων
 4. Φθοριούχα Αέρια του θερμοκηπίου
 5. Ηλεκτρολογία – Αυτοματισμός Αυτοκινήτου
 6. Ενεργειακός Επιθεωρητής
 7. Energy in Buildings
 8. Τεχνικός Ψυκτικών Εγκαταστάσεων
 9. International Training DGNG Consultant
 10. LEED 201: Core Concepts & Strategies
 11. Mastering Negotiations – Διαπραγματεύσεις Ανωτέρου Επιπέδου
 12. Sunny Boy Sunny Mini central Sunny Design & Communication products.
 13. Διοίκηση – Διαχείριση Έργων
 14. Microsoft Project Manager Software
 15. Σχεδιασμος συστηματων ηλιακής θέρμανσης και ηλιακού κλιματισμού
 16. ΦΙΛΤΡΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ-ΑΠΟΛΥΤΑ ΦΙΛΤΡΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ-ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
 17. PASSIVE HOUSE BASICS
 18. Ο Ρόλος και οι Δεξιότητες της Γραμματέας Διοίκησης
 19. Κατάρτιση Εργαζομένων στην Καινοτομία & Επιχειρηματικότητα
 20. Το επάγγελμα του Λογιστή & οι ομάδες λογαριασμών του ΕΓΛΣ
 21. Πιστοποίηση Τεχνικών Ψυκτικών Εγκαταστάσεων
 22. Ο+Μ 251 FOR LEED V4 UNDERSTANDING
 23. Αειφόρος δόμηση και κατασκευές στην Ελλάδα
 24. Καυστήρες πετρελαίου και φυσικού αερίου
 25. Τεχνικά εκπαιδευτικά σεμινάρια θέρμανσης/κλιματισμου/λυμάτων
 26. Εκπαίδευση στη λειτουργία και συντήρηση επιτοίχιων λεβητων
 27. THE POWER TO BRING YOUR IDEAS TO LIFE
 28. AUTOCAD 2013 2D ESSENTIANLS
 29. ONE DAY DREEAM AWARENESS COURSE
 30. Πιστοποίηση για την εξυπηρέτηση εξοπλισμού που περιέχει φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου

Οι πελάτες μας

19
25
11
13
31
32
30
27
16
37
10
45
42
22
20
46
44
24
12
8
3
33
47
7
38
21
2
26
28
34
4
35
15
39
36
41
17
18
43
6
23
14
1
9
29
5
40