Βασίλης Καρτέρης Μηχανολόγος Μηχανικός – Εργοδηγός