Ερωτηματολόγιο Ικανοποίησης Πελατών Icon Group

Στo πλαίσιo της προσπάθειά μας για συνεχή βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών μας, κρίνουμε ιδιαίτερα σημαντική και την δική σας γνώμη.Για τον σκοπό αυτό σας καλούμε να συμπληρώσετε το σχετικό ερωτηματολόγιο της εταιρείας μας.
Παρακαλούμε καταγράψτε σχόλια ή προτάσεις που θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν να γίνουμε καλύτεροι, προκειμένου να μας διευκολύνετε να εντοπίσουμε την αδυναμία μας.

Τα στοιχεία σας δεν θα χρησημοποιηθούν για κανέναν άλλο λόγο πέραν της παραγωγής στατιστικών στοιχείων ενδοεταιρικής πληροφόρησης, από τον Υπεύθυνο Ποιότητας της εταιρίας μας.