Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΠΑνΕΚ 2014-2020

Η επιχείρηση ICON GROUP TΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΙΚΕ που εδρεύει στην περιφέρεια ΑΤΤΙΚΗΣ εντάχθηκε στη δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» προϋπολογισμού 310 εκατ. Ευρώ. Η δράση έχει ως στόχο την βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή τη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών και αφορά όλες τις περιφέρειες της χώρας.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της επένδυσης είναι 199.161,30€ εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 79.664,52€ και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το επιχειρηματικό σχέδιο που εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση και υλοποιείται, περιλαμβάνει επενδύσεις στις παρακάτω κατηγορίες:

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Άυλες Δαπάνες
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενο ή/και νέο προσωπικό)

Μέσω της συμμετοχής στη Δράση, η επιχείρηση πέτυχε:

 • βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της
 • αύξηση της κερδοφορίας της
 • ενίσχυση της εξωστρέφειας
 • επέκταση της αγοράς με τη προσθήκη νέων προϊόντων & υπηρεσιών
 • εξασφάλιση υψηλότερης ποιότητας προϊόντα & υπηρεσίες
 • αύξηση της παραγωγικότητας & βελτίωση λειτουργικών διαδικασιών
 • ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
 • δημιουργία / διατήρηση ποιοτικών θέσεων εργασίας

Με τη συμβολή του ΕΠΑνΕΚ ενισχύθηκε η επιχείρηση η οποία λειτουργεί σε έναν νευραλγικό τομέα της ελληνικής οικονομίας, αποφέροντας οφέλη στην ανταγωνιστικότητα της χώρας καθώς και στην τοπική οικονομία και στην αγορά στην οποία εδρεύει.

 

Συνάντηση με τον Γερμανό Υφυπουργό Παιδείας και Έρευνας Thomas Rachel

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στις 19 Ιουλίου 2018 στα γραφεία της εταιρείας μας τον  με τον Γερμανό Υφυπουργό Παιδείας και Έρευνας Thomas Rachel στo πλαίσιo του έργου #GRÆDUCATION με θέμα την Έλλειψη Εξειδικευμένου Προσωπικού, τις προκλήσεις για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και τους τρόπους που η Ελληνική και Γερμανική Κυβέρνηση μπορούν να υποστηρίξουν το Ελληνικό Επιχειρείν!
Ευχαριστούμε θερμά όλους τους συμμετέχοντες για την επίσκεψη τους και την εποικοδομητική συζήτηση που διεξήχθη. 

Συνεργασία ICON και GRAEDUCATION για την διαχείριση της καινοτομίας και της ανάπτυξης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Σημαντικό πυλώνα του έργου #GRÆDUCATION αποτελεί, η συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις για την διαχείριση της καινοτομίας και της ανάπτυξης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης. 

Στην #ICONGROUP, το έργο #GRÆDUCATION έχει βρει έναν ενεργό και δημιουργικό εταίρο, όσον αφορά την εφαρμογή νέων ιδεών.

Η εταιρεία #ICONGROUP, υποστηρίζει όλες τις δραστηριότητες του έργου #GRÆDUCATION, ενώ σε συνεργασία με το Εκπαιδευτικό Κέντρο του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου του Μίνστερ, υλοποιεί πιλοτικές εκπαιδεύσεις για την ανάπτυξη νέων προσόντων στον τομέα της βιώσιμης τεχνολογίας ψύξης και κλιματισμού.
Περισσότερες πληροφορίες www.graeducation.org/el/home και #FIAPeV

Συμμετοχή στην Ημερίδα “More than Green – DGNB The Holistic Certification System for Sustainable Buildings”

Στα πλαίσια της έκθεσης Building Green Expo και DOMOTEC 2017, το SBC Greece διοργανώνει τo Σάββατο 8 Απριλίου, στο METROPOLITAN EXPO, ημερίδα με σκοπό να παρουσιάσει το σύστημα DGNB για την πιστοποίηση των Αειφόρων κτιρίων και αστικών περιοχών.

Tην ημερίδα θα ανοίξει ο Παντελής Λεβαντής, Πρόεδρος του SBC Greece, με έναν χαιρετισμό και θα παρουσιάσει το SBC Greece και τη σημασία των διεθνών συνεργασιών.

Στη συνέχεια, σε ένα diverse panel η Dr. Lemaitre Christine, Διευθύνων Σύμβουλος στο DGNB German Sustainable Building Council και ο Δημήτριος Μαναγούδης, μέλος του International Board DGNB και DGNB Consultant, Director SBC Greece και υπεύθυνος συνεργασίας του SBC Greece με το DGNB German Sustainable Building Council, θα προσεγγίσουν το θέμα της ημερίδας “More than Green – DGNB The Holistic Certification System for Sustainable Buildings” μέσα από την οπτική της Γερμανίας και της Ελλάδας αντίστοιχα.

Συμμετοχή στην Ημερίδα “More than Green – DGNB The Holistic Certification System for Sustainable Buildings

Περισσότερες πληροφορίες ακολουθώντας τον σύνδεσμο πατώντας εδώ

Σύγχρονοι λέβητες για οικονομία

Σύμφωνα με τις Οδηγίες 2009/125/ΕΚ για τον “Οικολογικό Σχεδιασμό” «Ecodesign»,την Οδηγία 2010/30/ΕΕ για την “Ενεργειακή Σήμανση” και τους Κανονισμούς ΕΕ 811, 812,813, 814/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,καθορίστηκε ο Οικολογικός Σχεδιασμός και η Ενεργειακή Σήμανση των προϊόντων που καταναλώνουν ενέργεια. Αυτό πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα σε όλη την Ε.Ε. και εφαρμόζεται από την 1/08/2015 με την αντικατάσταση των ενσωματωμένων κυκλοφορητών των συσκευών από τους αντίστοιχους κυκλοφορητές υψηλής ενεργειακής απόδοσης και από τις 26/09/2015 εφαρμόζεται για τα προϊόντα θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού. 

Continue reading “Σύγχρονοι λέβητες για οικονομία”

Συμμετοχή στο Global Sustainable Tourism Council European Regional Meeting

Στις 23-24 Νοεμβρίου 2016 έλαβε χώρα  στην Αθήνα το GSTC European Regional Meeting  με  πάνω από 200 συμμετέχοντες από 16 χώρες μεταξύ των οποίων  και η Icon Group.

Η εκδήλωση προσέφερε μια σπάνια ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τα θέματα της εκδήλωσης:

 • Πρότυπα βιωσιμότητας και Προγράμματα για τον ευρωπαϊκό τουρισμό
 • Ευρωπαϊκές Βέλτιστες Πρακτικές για την αειφόρο διαχείριση των προορισμών και επιχειρήσεων
 • Marketing Αειφόρου Τουρισμού σε Ευρωπαϊκούς προορισμούς
 • Eφαρμογή προτύπων και πιστοποιήσεις σε προορισμούς και επιχειρήσεις.

Περισσότερες πληροφορίες πατώντας εδώ και εδώ