Ημερίδα “Εφαρμογές της Αβαθούς Γεωθερμίας”

Στο πλαίσιο του  συγχρηματοδοτούμενου από την Ε.Ε. και Εθνικούς Πόρους πρόγραμμα LIFE+   με την ονομασία Adapt2Change, η εταιρεία ICON Group – εταίρος του έργου – διοργανώνει ημερίδα με θέμα«Εφαρμογές της Αβαθούς Γεωθερμίας»

Continue reading “Ημερίδα “Εφαρμογές της Αβαθούς Γεωθερμίας””

Σεμινάριο “Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης”

Για την εξασφάλιση της παροχής βέλτιστων υπηρεσιών προς τους πελάτες μας και στα πλάισια της διατήρησης του υψηλού επιπέδου εκπάιδευσης του προσωπικού μας, διοργανώνουμε την Παρασκευή 20  Μαΐου 2016 και ώρα 16:00 με 18:00 σεμινάριο με θέμα  “Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης”.Το σεμινάριο θα λάβει χώρα στην έδρα της εταιρείας μας και η είσοδος είναι ελεύθερη

Continue reading “Σεμινάριο “Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης””

αειφόρα κτίρια

Εξοικονόμηση – Αειφόρα κτίρια

Είναι στην φύση μας, να επιζητούμε τη διαρκή επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον  να πηγαίνουμε βόλτα με το ποδήλατό μας, να οργανώνουμε εξορμήσεις, είτε ακόμα να ψάχνουμε αφορμή για μια περιήγηση ή ένα περίπατο. Πολλές φορές αναπολούμε την ευχάριστη αίσθηση που μας δίνει το περιβάλλον στην εξοχή, ο φρέσκος αέρας! Έχουμε την τάση να επιθυμούμε να βρισκόμαστε εκτός των κλειστών χώρων γιατί τα κτίρια στην πλειοψηφία τους, δεν κατασκευάστηκαν ώστε να καλύπτουν τις βασικές ανάγκες μας και κυρίως δεν είχαν ως βασικό κριτήριο τις έννοιες Υγεία και Ευεξία.

Continue reading “Εξοικονόμηση – Αειφόρα κτίρια”

DGNB

Παρουσίαση Συστήματος Αξιολόγησης DGNB

Εισαγωγή 

Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στο σύστημα που αναπτύχθηκε και διευθύνεται από το Γερμανικό Συμβούλιο Αειφόρου κτιρίου, DGNB, για την πιστοποίηση των Αειφόρων κτιρίων και αστικών περιοχών και καθορίζει την προσέγγιση του συστήματος DGNB στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος για την αειφόρο ανάπτυξη κατασκευών. Αυτό το άρθρο είναι μια εισαγωγή στο σύστημα πιστοποίησης DGNB, το οποίο στοχεύει να υποστηρίξει σχεδιαστές και κατασκευαστικές εταιρείες να υλοποιήσουν Αειφόρες εφαρμογές σε κτίρια και κατασκευές αστικών περιοχών, καθώς και να διατηρήσουν και βελτιώσουν τα υφιστάμενα βιώσιμα κτίρια. Ένα βασικό ζήτημα, το οποίο θα εκπονηθεί σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια, αφορά τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα DGNB πηγαίνει πέρα από ένα συμβατικά «πράσινο» κτίριο, π.χ. οι περιβαλλοντικοί ρύποι και η υπεύθυνη προμήθεια κατασκευαστικών υλικών, και διευκολύνει την αξιολόγηση, η οποία αντικατοπτρίζει τους στόχους της κοινωνίας για κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα και λαμβάνοντας υπ όψιν την απόδοση του κύκλου ζωής του κτιρίου και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Continue reading “Παρουσίαση Συστήματος Αξιολόγησης DGNB”

αειφόρα κτίρια

Η «οικονομική ζωή» των αειφόρων κτιρίων

H πραγματική δοκιμασία των αειφόρων κτιρίων έγκειται στο πόσο καλά αποδίδει κατά τη διάρκεια της ζωής του κτιρίου ο σχεδιασμός που έχει πραγματοποιηθεί. Όπως αναφέραμε και στα προηγούμενα άρθρα, κάθε πρόσθετο κόστος κεφαλαίου για πράσινα κτίρια, καθώς και τυχόν αυξήσεις στην αξία της αγοράς ή στα ασφάλιστρα ενοικίασης, οφείλονται στην πραγματοποίηση των παροχών πληρότητας που σχετίζονται σε δύο βασικούς τομείς:

  1. στη μείωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης και
  2. στην παραγωγικότητα και τα οφέλη για την υγεία.

Σε αυτό το άρθρο θα διερευνήσουμε την εξοικονόμηση που μπορεί να επιτευχθεί με αειφόρα κτίρια από την άποψη των λειτουργικών δαπανών.

Continue reading “Η «οικονομική ζωή» των αειφόρων κτιρίων”

αειφόρα κτίρια

Πόσο κοστίζει τελικά η Αειφορία;

Στο προηγούμενο άρθρο μας για την αειφορία των κτιρίων, αναπτύξαμε κυρίως τα σημαντικά οφέλη που έχει μια αειφόρα κατασκευή στον τομέα της υγείας και ευεξίας σύμφωνα με μετρήσεις και εμπεριστατωμένες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους ενοίκους κτιρίων. Παρουσιάσαμε τι είναι η Υγεία και Ευεξία στα κτίρια και τα οφέλη αυτής. Τι άλλα οφέλη μπορεί όμως να έχουν αυτές οι πρακτικές από πλευράς επενδυτών; Τελικά, ποιο είναι το επιπλέον κόστος για μια αειφόρα κατασκευή;

Continue reading “Πόσο κοστίζει τελικά η Αειφορία;”