DGNB

Παρουσίαση Συστήματος Αξιολόγησης DGNB

Εισαγωγή 

Η εργασία αυτή επικεντρώνεται στο σύστημα που αναπτύχθηκε και διευθύνεται από το Γερμανικό Συμβούλιο Αειφόρου κτιρίου, DGNB, για την πιστοποίηση των Αειφόρων κτιρίων και αστικών περιοχών και καθορίζει την προσέγγιση του συστήματος DGNB στο πλαίσιο του ευρύτερου προγράμματος για την αειφόρο ανάπτυξη κατασκευών. Αυτό το άρθρο είναι μια εισαγωγή στο σύστημα πιστοποίησης DGNB, το οποίο στοχεύει να υποστηρίξει σχεδιαστές και κατασκευαστικές εταιρείες να υλοποιήσουν Αειφόρες εφαρμογές σε κτίρια και κατασκευές αστικών περιοχών, καθώς και να διατηρήσουν και βελτιώσουν τα υφιστάμενα βιώσιμα κτίρια. Ένα βασικό ζήτημα, το οποίο θα εκπονηθεί σε μεγαλύτερη λεπτομέρεια, αφορά τον τρόπο με τον οποίο το σύστημα DGNB πηγαίνει πέρα από ένα συμβατικά «πράσινο» κτίριο, π.χ. οι περιβαλλοντικοί ρύποι και η υπεύθυνη προμήθεια κατασκευαστικών υλικών, και διευκολύνει την αξιολόγηση, η οποία αντικατοπτρίζει τους στόχους της κοινωνίας για κοινωνική, οικονομική και περιβαλλοντική βιωσιμότητα και λαμβάνοντας υπ όψιν την απόδοση του κύκλου ζωής του κτιρίου και τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Continue reading «Παρουσίαση Συστήματος Αξιολόγησης DGNB»

αειφόρα κτίρια

Η «οικονομική ζωή» των αειφόρων κτιρίων

H πραγματική δοκιμασία των αειφόρων κτιρίων έγκειται στο πόσο καλά αποδίδει κατά τη διάρκεια της ζωής του κτιρίου ο σχεδιασμός που έχει πραγματοποιηθεί. Όπως αναφέραμε και στα προηγούμενα άρθρα, κάθε πρόσθετο κόστος κεφαλαίου για πράσινα κτίρια, καθώς και τυχόν αυξήσεις στην αξία της αγοράς ή στα ασφάλιστρα ενοικίασης, οφείλονται στην πραγματοποίηση των παροχών πληρότητας που σχετίζονται σε δύο βασικούς τομείς:

  1. στη μείωση του κόστους λειτουργίας και συντήρησης και
  2. στην παραγωγικότητα και τα οφέλη για την υγεία.

Σε αυτό το άρθρο θα διερευνήσουμε την εξοικονόμηση που μπορεί να επιτευχθεί με αειφόρα κτίρια από την άποψη των λειτουργικών δαπανών.

Continue reading «Η «οικονομική ζωή» των αειφόρων κτιρίων»

αειφόρα κτίρια

Πόσο κοστίζει τελικά η Αειφορία;

Στο προηγούμενο άρθρο μας για την αειφορία των κτιρίων, αναπτύξαμε κυρίως τα σημαντικά οφέλη που έχει μια αειφόρα κατασκευή στον τομέα της υγείας και ευεξίας σύμφωνα με μετρήσεις και εμπεριστατωμένες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν στους ενοίκους κτιρίων. Παρουσιάσαμε τι είναι η Υγεία και Ευεξία στα κτίρια και τα οφέλη αυτής. Τι άλλα οφέλη μπορεί όμως να έχουν αυτές οι πρακτικές από πλευράς επενδυτών; Τελικά, ποιο είναι το επιπλέον κόστος για μια αειφόρα κατασκευή;

Continue reading «Πόσο κοστίζει τελικά η Αειφορία;»

φυσικό αέριο

Το απόλυτο Case Study του αερίου

Διανύοντας την χειμερινή περίοδο η πτώση της θερμοκρασίας είναι πλέον αισθητή και η διαδικασία αναζήτησης του βέλτιστου τρόπου θέρμανσης είναι σε εξέλιξη από τους ενδιαφερόμενους καταναλωτές. Πλέον, λύσεις αναζητούνται για καύσιμα εκτός του πετρελαίου θέρμανσης , που αν και σημειώθηκε μικρή μείωση του ΕΦΚ, η τελική τιμή διάθεσης παραμένει υψηλή. Το φυσικό αέριο και φέτος πρωταγωνιστεί στις προτιμήσεις των καταναλωτών και ιδιαίτερα με το πρόγραμμα επιδότησης εσωτερικής εγκατάστασης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ 2007-2013, η διάρκεια της δράσης του οποίου θα είναι έως τις 30 Απριλίου 2015.

Continue reading «Το απόλυτο Case Study του αερίου»

συστήματα αυτόματης θέρμανσης

Αυτόματος πιλότος και στη ζέστη

Συστήματα αυτονομίας που εξασφαλίζουν την σωστή και οικονομική θέρμανση, χωρίς περιττές σπατάλες. Είναι γνωστό ότι ένα μεγάλο τμήμα της κατανάλωσης ενέργειας των κτιρίων αφορά την κάλυψη των αναγκών σε θέρμανση και κλιματισμό. Βέβαια, η κατανάλωση αυτή εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η κατασκευή, οι κλιματολογικές συνθήκες, τα χρησιμοποιούμενα συστήματα, η χρονική διάρκεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων και άλλοι. Όμως υπάρχουν τρόποι να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση.

Continue reading «Αυτόματος πιλότος και στη ζέστη»

φυσικό αέριο

Φυσικά… αέριο.

Η επιλογή του φυσικού αερίου σε σύγκριση με άλλες προτάσεις και εναλλακτικά καύσιμα, ξεχωρίζει ως μια αποτελεσματική και συμφέρουσα λύση, λόγω του ότι είναι ασύγκριτα οικονομικό, πρακτικό κι έχει πλήθος εφαρμογών. Επιπλέον το φυσικό αέριο είναι φιλικό προς το περιβάλλον, καθώς κατά την καύση του, παράγει λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα από άλλα συμβατικά καύσιμα, οπότε συμβάλλει στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Ακόμη, δεν περιέχει ενώσεις θείου που ρυπαίνουν το περιβάλλον και προκαλούν το φαινόμενο της όξινης βροχής. Μάλιστα το φυσικό αέριο αποτελεί μια ολιστική λύση στο πρόβλημα της αιθαλομίχλης που απασχόλησε έντονα την Πολιτεία και τους κατοίκους του λεκανοπεδίου τους δύο τελευταίους χειμώνες, αφού οι εκπομπές σε αιωρούμενα σωματίδια και αιθάλη είναι μηδενικές.

Continue reading «Φυσικά… αέριο.»