φυσικό αέριο

Το απόλυτο Case Study του αερίου

Διανύοντας την χειμερινή περίοδο η πτώση της θερμοκρασίας είναι πλέον αισθητή και η διαδικασία αναζήτησης του βέλτιστου τρόπου θέρμανσης είναι σε εξέλιξη από τους ενδιαφερόμενους καταναλωτές. Πλέον, λύσεις αναζητούνται για καύσιμα εκτός του πετρελαίου θέρμανσης , που αν και σημειώθηκε μικρή μείωση του ΕΦΚ, η τελική τιμή διάθεσης παραμένει υψηλή. Το φυσικό αέριο και φέτος πρωταγωνιστεί στις προτιμήσεις των καταναλωτών και ιδιαίτερα με το πρόγραμμα επιδότησης εσωτερικής εγκατάστασης που πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του ΕΣΠΑ 2007-2013, η διάρκεια της δράσης του οποίου θα είναι έως τις 30 Απριλίου 2015.

Continue reading “Το απόλυτο Case Study του αερίου”

συστήματα αυτόματης θέρμανσης

Αυτόματος πιλότος και στη ζέστη

Συστήματα αυτονομίας που εξασφαλίζουν την σωστή και οικονομική θέρμανση, χωρίς περιττές σπατάλες. Είναι γνωστό ότι ένα μεγάλο τμήμα της κατανάλωσης ενέργειας των κτιρίων αφορά την κάλυψη των αναγκών σε θέρμανση και κλιματισμό. Βέβαια, η κατανάλωση αυτή εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η κατασκευή, οι κλιματολογικές συνθήκες, τα χρησιμοποιούμενα συστήματα, η χρονική διάρκεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων και άλλοι. Όμως υπάρχουν τρόποι να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση.

Continue reading “Αυτόματος πιλότος και στη ζέστη”

φυσικό αέριο

Φυσικά… αέριο.

Η επιλογή του φυσικού αερίου σε σύγκριση με άλλες προτάσεις και εναλλακτικά καύσιμα, ξεχωρίζει ως μια αποτελεσματική και συμφέρουσα λύση, λόγω του ότι είναι ασύγκριτα οικονομικό, πρακτικό κι έχει πλήθος εφαρμογών. Επιπλέον το φυσικό αέριο είναι φιλικό προς το περιβάλλον, καθώς κατά την καύση του, παράγει λιγότερο διοξείδιο του άνθρακα από άλλα συμβατικά καύσιμα, οπότε συμβάλλει στη μείωση του φαινομένου του θερμοκηπίου. Ακόμη, δεν περιέχει ενώσεις θείου που ρυπαίνουν το περιβάλλον και προκαλούν το φαινόμενο της όξινης βροχής. Μάλιστα το φυσικό αέριο αποτελεί μια ολιστική λύση στο πρόβλημα της αιθαλομίχλης που απασχόλησε έντονα την Πολιτεία και τους κατοίκους του λεκανοπεδίου τους δύο τελευταίους χειμώνες, αφού οι εκπομπές σε αιωρούμενα σωματίδια και αιθάλη είναι μηδενικές.

Continue reading “Φυσικά… αέριο.”

Αντλιες Θερμότητας

Οι αντλίες θερμότητας λύση για το παρόν και το μέλλον

Η ευρωπαϊκή οδηγία 28/2009 για την προώθηση των Α.Π.Ε., καθορίζει σαν στόχο για την χώρα μας μεταξύ άλλων, το 20% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας για θέρμανση και ψύξη να παράγεται από ΑΠΕ, γεγονός που απαιτεί επενδύσεις σε τεχνολογίες που αξιοποιούν τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως οι αντλίες θερμότητας, καθώς και να μειώσουμε δραστικά την ανάγκη της ενέργειας για θέρμανση και ψύξη, κυρίως με την εφαρμογή προδια- γραφών παθητικών κτιρίων και νέων τεχνολογιών. Ως εκ τούτου, η λύση της αντλίας θερμότητας έρχεται επιτακτικά στο προσκήνιο, ώστε να αξιοποιηθούν τα σημαντικά πλεονεκτήματά της, τόσο για το ιδιωτικό, όσο και για το δημόσιο συμφέρον.

Continue reading “Οι αντλίες θερμότητας λύση για το παρόν και το μέλλον”

Αντλίες - θερμοστάτες

Αυτοματισμοί εξοικονόμησης

Δεν υπάρχει μόνο ένας τρόπος μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας για τη θέρμανση. Συγκεκριμένα συστήματα μπορούν να εξασφαλίζουν πως τα θερμαντικά μας μέσα θερμαίνουν το χώρο μας όσο ακριβώς χρειάζεται, χωρίς να σπαταλούν επιπλέον ενέργεια.Είναι γνωστό, άλλωστε, ότι ένα μεγάλο τμήμα της κατανάλωσης ενέργειας των κτιρίων αφορά την κάλυψη των αναγκών σε θέρμανση και κλιματισμό. Βέβαια, η κατανάλωση αυτή εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η κατασκευή, ο τύπος του κτιρίου, οι κλιματολογικές συνθήκες, τα χρησιμοποιούμενα συστήματα, οι υποδομές, η χρονική διάρκεια λειτουργίας των εγκαταστάσεων και άλλοι.

Continue reading “Αυτοματισμοί εξοικονόμησης”