Μηχανολογικές εγκαταστάσεις

Τεχνική Περιγραφή

Μηχανολογικές εγκαταστάσεις Κλιματισμού Ύδρευσης Αποχέτευσης Συστήματος Ψύξης για Computer room.

Τοποθεσία

Υπουργείο Παιδείας

 • Icon Group Έργα
 • Icon Group Έργα
 • Icon Group Έργα
 • Icon Group Έργα
 • Icon Group Έργα
 • Icon Group Έργα φυσικού αερίου
 • Icon Group Έργα εγκατάστασης
 • Icon Group Έργα εγκατάστασης
 • Icon Group Έργα συντήρησης

Συστήματα Θερμοπρόσοψης

Τεχνική Περιγραφή

Εγκατάσταση Συστημάτων Θερμοπρόσοψης κατοικιών

 • Icon Group Έργα μόνωσης
 • Icon Group Έργα μόνωσης
 • Icon Group Έργα μόνωσης
 • Icon Group Έργα μόνωσης
 • Icon Group Έργα μόνωσης
 • Icon Group Έργα μόνωσης
 • Icon Group Έργα μόνωσης
 • Icon Group Έργα μόνωσης
 • Icon Group Έργα μόνωσης
 • Icon Group Έργα μόνωσης
 • Icon Group Έργα μόνωσης
 • Icon Group Έργα μόνωσης
 • Icon Group Έργα μόνωσης

Εγκατάσταση φυσικού αερίου

Τεχνική Περιγραφή

Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου και Θέρμανσης οικιακών πελατών – Ανακαίνιση κεντρικών συστημάτων θέρμανσης.

 • Icon Group Έργα εγκατάστασης
 • Icon Group Έργα εγκατάστασης
 • Icon Group Έργα εγκατάστασης
 • Icon Group Έργα εγκατάστασης
 • Icon Group Έργα εγκατάστασης
 • Icon Group Έργα εγκατάστασης
 • Icon Group Έργα εγκατάστασης
 • Icon Group Έργα εγκατάστασης
 • Icon Group Έργα μόνωσης

Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις

Τεχνική Περιγραφή

Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Φυσικού Αερίου και Θέρμανσης επαγγελματιών – Ανακαίνιση κεντρικών συστημάτων θέρμανσης.

Τοποθεσία

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 • Icon Group Έργα εγκατάστασης
 • Icon Group Έργα εγκατάστασης
 • Icon Group Έργα εγκατάστασης
 • Icon Group Έργα εγκατάστασης
 • Icon Group Έργα εγκατάστασης
 • Icon Group Έργα εγκατάστασης
 • Icon Group Έργα εγκατάστασης
 • Icon Group Έργα εγκατάστασης

Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις

Τεχνική Περιγραφή

Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις συστημάτων κλιματισμού βιομηχανίας – Μελέτη και εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού χώρου ΧΥΤΑ.

Τοποθεσία

Κορωπί Αττικής – HELECTOR A.E.

 • φυσικό αέριο εγκατάσταση
 • φυσικό αέριο εγκατάσταση
 • φυσικό αέριο εγκατάσταση