Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις

Τεχνική Περιγραφή

Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις συστημάτων κλιματισμού επαγγελματιών – Εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού computer room με μονάδες Close Control.

Τοποθεσία

Νέα Λιόσια Αττικής

 • Icon Group Έργα εγκατάστασης
 • Icon Group Έργα εγκατάστασης

Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις

Τεχνική Περιγραφή

Μηχανολογικές Εγκαταστάσεις Θέρμανσης – Φυσικού Αερίου – Πυρόσβεσης – Ύδρευσης κατοικιών.

Τοποθεσία

Αθήνα

 • Icon Group Έργα φυσικό αέριο εγκατάσταση
 • φυσικό αέριο εγκατάσταση
 • φυσικό αέριο εγκατάσταση

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων

Τεχνική Περιγραφή

Εγκαταστάσεις Φωτοβολταικών πάρκων και στεγών.

 • φυσικό αέριο εγκατάσταση
 • φυσικό αέριο εγκατάσταση
 • φυσικό αέριο εγκατάσταση
 • φυσικό αέριο εγκατάσταση
 • φυσικό αέριο εγκατάσταση
 • φυσικό αέριο εγκατάσταση
 • φυσικό αέριο εγκατάσταση

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων

Τεχνική Περιγραφή

Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις Φωτοβολταικών πάρκων και στεγών.

 • Icon Group Έργα Ηλιακά panel εγκατάσταση
 • Icon Group Έργα Ηλιακά panel εγκατάσταση
 • Icon Group Έργα Ηλιακά panel εγκατάσταση
 • Icon Group Έργα Ηλιακά panel εγκατάσταση
 • Icon Group Έργα Ηλιακά panel
 • Icon Group Έργα Ηλιακά panel
 • Icon Group Έργα Αιολική Ενέργεια